Cenník služieb nad rámec cenovéj ponuky:

Všetky ceny v tomto cenníku su uvádzané bez DPH!

Servisný výjazd k pravidelnéj prehliadke a údržbe zariadení podľa stanovených cyklov (vyžaduje záruka):

Prácovné náklady:
- 35€ za jednu normohodinu práce každého pracovníka. Účtuje sa každá začatá pol hodina.
Dopravné náklady (PHM + čas strávený na ceste + amotrizácia vozidla):
- 0,80€ za každý prejdený kilometer pracovníka v aute potrebný k doprave na miesto určenia a späť.
- +0,60€ za každý prejdený kilometer ďalšieho pracovníka v aute potrebný k doprave na miesto určenia a späť.

 

Výjazd vyžiadaný zákaznikom mimo záruky:

Prácovné náklady:
- 35€ za jednu normohodinu práce každého pracovníka. Účtuje sa každá začatá pol hodina.
Dopravné náklady (PHM + čas strávený na ceste + amotrizácia vozidla):
- 0,80€ za každý prejdený kilometer pracovníka v aute potrebný k doprave na miesto určenia a späť. 
- +0,60€ za každý prejdený kilometer ďalšieho pracovníka v aute potrebný k doprave na miesto určenia a späť.

 

Neoprávnený servisný výjazd vyžiadaný zákaznikom:

Prácovné náklady:
- 60€ za jednu normohodinu práce každého pracovníka. Účtuje sa každá začatá pol hodina.
Dopravné náklady (PHM + čas strávený na ceste + amotrizácia vozidla):
- 0,80€ za každý prejdený kilometer pracovníka v aute potrebný k doprave na miesto určenia a späť. Účtuje sa na každého pracovníka v aute.

 

Cenník platný od: 01.06.2023