ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste našim/mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám/mi svoje osobné údaje. My zodpovedáme/ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme/prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kdo je správca?

Sme spoločnosť ENERGY TREND s.r.o., IČO 45444366, so sídlom Babindol 196 zapísaná v OR OS Nitra Odd. Sro VI.č.26292/N a prevádzkujeme webovú stránku www.zdravekurenieachladenie.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0948430919 alebo na e-mail: bkoist@energytrend.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

-          budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

-          plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

-          umožníme vám podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
  vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, adresa nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru a služieb.)
 • vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing - zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas 2 rokov od poslednej objednávky.
 • Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho
  súhlasu, po dobu 2 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • pokročilý marketing na základe súhlasu
  Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to počas 2 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia - živé akcie napr.montáže, atď. spracovávame čiste na viedo marketingové účely.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhší čas na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme/e osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním/e je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali/Přijal/Přijala jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:/.

XXXXX Popište, jaká opatření jste provedli, pokud neprovedli, zakončete předešlý odstavec tečkou.

XXXXX

XXXXX

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji/naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme/nedokáži zajistit vlastními silami,  využíváme/využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my/já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • doplňte podle sebe
 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
 • Facebook
 • Google
 • účetní firma…

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu/rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme/slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

//NEBO  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu:XXXXXXXXXX.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás/mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě XX dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme/zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme/zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme/provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň XX dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme/nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme/vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme XXX dní.

V některých případech jsme/jsem vázáni/vázán/a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme/smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme/budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi /budu rád/a pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás/mě, abychom/abych s tím mohli/mohl/a něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám/e jste-li můj/náš zákazník na základě našeho/mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.